top of page

Do 2030 roku będziemy na świecie produkować 82 mln ton elektrośmieci rocznie!

Według najnowszych danych opublikowanych przez ONZ w raporcie Global E-waste Monitor, ilość elektrośmieci na świecie rośnie pięciokrotnie szybciej niż ich recykling. Raport ten rzuca światło na alarmującą sytuację, która dotyka nie tylko naszej planety, ale również ludzi i środowisko naturalne.Według danych zawartych w raporcie, produkcja elektrośmieci na świecie osiągnęła przerażającą liczbę. Szacuje się, że w 2022 roku wyprodukowano około 62 mln ton odpadów elektronicznych, co stanowi wzrost o 82% od 2010. Prognozuje się, że wynik ten wzrośnie do 82 mln ton w 2030 roku.

 

Problem elektrośmieci staje się coraz bardziej dotkliwy ze względu na szybki rozwój technologiczny oraz krótki cykl życia urządzeń elektronicznych. Wraz z wprowadzaniem na rynek nowych modeli smartfonów, laptopów czy telewizorów, wiele osób decyduje się na wymianę swoich starszych urządzeń na nowe. I nie chodzi tu o to, aby kurczowo trzymać się starego sprzętu, bo “przecież jeszcze jako tako działa”. Problem jest w tym, że często te stare sprzęty trafiają na wysypiska śmieci, zamiast zakładów przetwarzania. I to jest błędne koło, które całe nasze społeczeństwo musi w końcu przerwać.

 

Z raportu możemy wyczytać, że mniej niż jedna czwarta (22,3%) rocznej produkcji elektrośmieci została poddana recyklingowi w 2022 roku - wartość zasobów w nich zawartych, które można było odzyskać, szacuje się na 62 miliardy dolarów! To są ogromne wartości, nie uważacie?

 

Obok “wyrzuconych na śmieci” miliardów dolarów jest też kwestia zanieczyszczania środowiska. W skład elektrośmieci wchodzą substancje toksyczne, które mogą przedostawać się do wody i gleby, zagrażając zdrowiu ludzi i zwierząt.

 

Kolejnym wyzwaniem jest wpływ rosnącej ilości elektrośmieci na aspekt społeczny. Wiele krajów rozwijających się, które często importują elektrośmieci z krajów rozwiniętych, nie ma zasobów lub możliwości, aby te odpady odpowiednio przetwarzać. Często prace związane z odzyskiwaniem materiałów z elektrośmieci odbywają się w niebezpiecznych warunkach, co naraża pracowników na ryzyko zatrucia i inne poważne zagrożenia zdrowotne.

 

Aby stawić temu czoła, konieczne jest podjęcie natychmiastowych działań na poziomie międzynarodowym, krajowym i lokalnym. Wdrażanie skutecznych systemów odzysku, promowanie świadomości społecznej w zakresie odpowiedzialnego postępowania z elektroniką oraz wspieranie innowacyjnych rozwiązań technologicznych mogą przyczynić się do zmniejszenia ilości elektrośmieci produkowanych każdego roku.

 

Organizacje międzynarodowe, w tym ONZ, odgrywają kluczową rolę w monitorowaniu sytuacji oraz promowaniu działań mających na celu ograniczenie ilości elektrośmieci. Poprzez współpracę z rządami, przemysłem i społeczeństwem obywatelskim, dążymy do stworzenia bardziej zrównoważonej gospodarki elektronicznej, która minimalizuje negatywny wpływ na środowisko i ludzkie zdrowie.

 

Wniosek jest jeden - temat elektrośmieci wymaga pilnego uwzględnienia i skoordynowanego działania na wielu frontach. Ignorowanie tego zagadnienia grozi poważnymi konsekwencjami dla przyszłych pokoleń oraz dla samej planety. Dlatego też, aby zapewnić zrównoważony rozwój i ochronę środowiska, konieczne jest podjęcie działań już teraz. Jako Centrum ElektroEkologii dokładamy swoją cegiełkę do tej układanki edukując młodzież i otaczające ich środowisko. Razem możemy zdziałać więcej!

8 wyświetleń

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page