top of page

Centrum ElektroEkologii

Centrum ElektroEkologii to jedyne miejsce w Europie, którego celem jest edukacja na temat właściwego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. W Centrum podejmujemy działania i inicjatywy zwiększające społeczną świadomość działań proekologicznych zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Do młodzieżowej debaty publicznej wokół działań na rzecz klimatu dodajemy aspekt związany z elektrośmieciami i podkreślamy wagę działań w tym zakresie. Chcemy, aby rezultatem naszych działań było zwiększenie wiedzy na ten temat i w konsekwencji zwiększenie efektywności zbiórek elektrośmieci i wolumenu ich przetworzenia.

Czy wiesz, że gdyby rocznie wymieniane smartfony ustawić jeden na drugim,

to utworzyłyby kolumnę 1000 razy wyższą
niż Pałac Kultury i Nauki w Warszawie?

Asset 1.png

Naszą misję możemy
realizować dzięki 

elektroeko_logo.png

Organizator

ElektroEko jest największą organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Polsce. W imieniu producentów i importerów sprzętu elektrycznego i elektronicznego organizuje zbieranie, odbiór, przetwarzanie, odzysk, recykling zużytych urządzeń oraz prowadzi kampanie edukacyjne w tym zakresie.

samsung-logo-white.png

​Partner strategiczny
 

Samsung od lat prowadzi efektywny program zarządzania elektroodpadami Re+, którego podstawą jest zbiórka zużytych urządzeń oraz ich recykling. Elektroodpady są odbierane w salonach i serwisach Samsung na całym świecie, a pozyskane części służą do produkcji nowych modeli. W latach 2009-2019 firma zebrała ponad 4 miliony ton elektroodpadów.

cyfrowy-dialog_white.png

​Partner merytoryczny
 

Cyfrowy Dialog wspiera nauczycieli, uczniów i rodziców w zdobywaniu kompetencji przyszłości. Upowszechnia świadome korzystanie z technologii, rozwija kreatywność, uwrażliwia na potrzeby drugiego człowieka. Realizuje projekty edukacyjne, prowadzi szkolenia online i offline, stwarza przestrzeń do rozwoju, współpracując z grupą blisko 80 trenerów z całej Polski.

IMG_2434_edited_edited.png
cele_wiekszecee.png

Na każdego mieszkańca UE przypada 16 kg rocznej produkcji elektrośmieci. Z tego tylko 7 kg jest zbierane i przetwarzane. Dlatego wspieramy realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju. Cztery z nich są nam szczególnie bliskie:

News.png

Do dyskusji publicznej dodajemy wątek elektrośmieci. Uczymy właściwego obchodzenia się z nimi, mówiąc zarówno o szkodliwości elektrośmieci dla środowiska, ale też o możliwości odzyskiwania z nich surowców.

News-1.png

Wspieramy organizację zbiórek elektrośmieci. Podnosimy świadomość nt. istoty prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem oraz tego, jak szkodliwe substancje zanieczyszczają wodę i glebę.

News-2.png

Przygotowujemy i realizujemy plan edukacyjny dla młodzieży z zakresu właściwego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Podnosimy świadomość i budujemy odpowiedzialność społeczną.

News-3.png

Organizujemy warsztaty, happeningi, spotkania, konkursy z zakresu proekologicznych zachowań względem elektrośmieci. Popularyzujemy ideę recyklingu zużytych sprzętów w procesie ochrony środowiska naturalnego.

bottom of page