top of page

Jak Centrum ElektroEkologii wspiera Cele Zrównoważonego Rozwoju?

Lepszy świat, w którym wszyscy ludzie żyją w dostatku, niezależnie od miejsca zamieszkania, bez niszczenia naszej planety. Brzmi interesująco? Tak w skrócie możemy opisać najważniejsze założenia stojące za 17 Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ.W dokumencie przygotowanym przez ONZ znajdziemy najważniejsze wyzwania współczesnych czasów. Ich rozwiązanie zapewni godną przyszłość wszystkim mieszkańcom Ziemi. Jednak działać musimy, na miarę swoich możliwości, wszyscy razem - od rządów państw, organizacji międzynarodowych i pozarządowych, przez ludzi nauki oraz biznesu, aż na nas - „zwykłych” obywatelach kończąc. Tylko wtedy możliwe będzie odniesienie pełnego sukcesu!Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ skupiają się wokół 5 najważniejszych obszarów: ludzie, planeta, dobrobyt, pokój oraz partnerstwo. Centrum ElektroEkologii wspiera ich realizację przede wszystkim poprzez edukację nt. odpowiednich nawyków związanych z użytkowaniem i recyklingiem urządzeń elektronicznych.


Elon Musk cały czas intensywnie myśli i działa w temacie kolonizacji Marsa, więc przynajmniej teoretycznie mamy jakąś alternatywę do przeprowadzki w przyszłości. Nie wiemy jak Wam, ale nam niespecjalnie uśmiecha się wizja takiej zmiany miejsca zamieszkania... Dlatego już „tu i teraz” tak ważne jest działanie na rzecz wspólnej, lepszej przyszłości. Młode pokolenie mówi o tym od dawna, apelując do świata dorosłych o powstrzymanie kryzysu klimatycznego i podjęcie zdecydowanych działań. W Centrum ElektroEkologii tworzymy taką przestrzeń do dialogu z młodszą generacją. Zachęcając ją do proekologicznych akcji, przeciwdziałamy niekorzystnym zachowaniom użytkowników sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tak aby zminimalizować ich wpływ zarówno na środowisko, jak i zdrowie człowieka. W Centrum wspieramy realizację wszystkich 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. Jednak cztery z nich są nam szczególnie bliskie:


1. Cel czwarty - dobra jakość edukacji

Zapewnienie wszystkim ludziom możliwości wysokiej jakości edukacji oraz zachęcanie do tego, aby uczyć się przez całe życie. Dzięki temu poprawia się komfort życia jednostek, rodzin i całych społeczeństw, zwłaszcza tam, gdzie edukacja wciąż stoi na słabym poziomie. Dobra jakość nauczania to także zwiększenie szans na rozwiązanie największych problemów świata poprzez nowe innowacyjne rozwiązania.


W Centrum ElektroEkologii realizujemy ten cel poprzez wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Pomagamy młodym ludziom rozwinąć w sobie postawę odpowiedzialności za środowisko naturalne.


2. Cel szósty - czysta woda i warunki sanitarne

Z perspektywy Polski może to wydawać się zaskakujące, ale globalnie zasoby wody systematycznie maleją. Dlatego tak ważne jest zapewnienie wszystkim ludziom na świecie dostępu do czystej wody oraz odpowiednich warunków sanitarnych. Każdego roku na świecie miliony ludzi, w tym ogromna liczba dzieci, umierają z powodu złej higieny czy warunków sanitarnych. Te wszystkie problemy możemy zwalczyć jedynie poprzez prowadzenie bardziej zrównoważonej gospodarki wodnej.


Pamiętajmy, że szkodliwe substancje znajdujące się w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych mogą łatwo dostać się do gleby i zanieczyścić wodę. Stwarzają w ten sposób śmiertelne zagrożenie! Tutaj dokładamy swoją „cegiełkę”, m.in. organizując zbiórki elektrośmieci oraz ucząc dzieci i młodzież, co należy robić ze zużytym sprzętem.


3. Cel dwunasty - odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Żyjemy we współczesnej krainie konsumpcjonizmu przez wielkie K. Przez to nasze zasoby naturalne kurczą się w zastraszająco szybkim tempie. To z kolei prowadzi do zanieczyszczenia środowiska. To już praktycznie ostatni „dzwonek”, żeby zastopować to błędne koło poprzez bardziej zrównoważoną produkcję i konsumpcję.


Każdy z nas może dodać tutaj coś od siebie, abyśmy wszyscy zobaczyli pozytywne zmiany w tym temacie. Właśnie dlatego prowadzimy liczne akcje edukacyjne, które skłaniają młodych ludzi do refleksji i zadawania sobie różnych elektroekologicznych pytań, takich jak np. gdzie oddać zużyty telefon, aby nie zaszkodził środowisku?


4. Cel trzynasty - działania na rzecz klimatu

Napisać, że klimat zmienia się w ostatnich latach dynamicznie, to jakby nic nie napisać na ten temat. Z roku na rok widzimy w mediach coraz więcej negatywnych konsekwencji tego procesu w postaci m.in. katastrof naturalnych o niespotykanych wcześniej rozmiarach. Dlatego ONZ tak mocno promuje wszelkie inicjatywy przeciwdziałające zmianom klimatu oraz ich skutkom. Jednocześnie musimy pamiętać, że tylko wspólne i skoordynowane działania w skali globalnej mogą przynieść sukces.


My ze swojej strony organizujemy warsztaty, spotkania, akcje specjalne oraz konkursy promujące proekologiczne zachowania. Pamiętajmy, że każdy z nas może chronić środowisko naturalne, np. pamiętając o recyklingu zużytych sprzętów.


76 wyświetleń

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

コメント


bottom of page